top of page

Co nabízím

Individuální terapie pro dospělé/Terapie hrou pro děti & dospívající/Krizová intervence

Psychologické a výchovné poradenství

Individuální terapie
Individuální terapie pro dospělé
 
V životě někdy nastávají situace, ve kterých možná již nevíte kudy kam. V rámci individuální terapie Vám nabízím příležitost k prozkoumání a porozumění Vašich obtíží. Můžu Vám pomoci získat dovednosti k jejich zvládnutí.
 
Nečekejte ode mě jasné návody a jednoduché rady. To totiž většinou bývají rychlé zkratky, které ovšem dlouhodobě nefungují. Spíše se tedy pokusíme společně nalézt Vaši osobitou strategii, jak Vaše potíže zvládnout.

 

Příklady náročných situací, se kterými vám může pomoci psychoterapie:

- stres, únava či nedefinovatelná úzkost

- úzkost a strach, panické záchvaty

- potíže v mezilidských vztazích

- setkání se smrtí či umíráním

- traumatické zážitky

- psychosomatické obtíže (nespavost, bolesti zad, hlavy aj.)

- životní nespokojenost

- pocity osamělosti

- nespokojenost se sebou samým, nízká sebedůvěra

- dlouhodobá duševní nemoc

 

Mé služby mohou využít všichni, kteří chtějí ve svém životě či prožívání něco změnit nebo cítí potřebu se lépe poznat, lépe sobě porozumět. Pomáhám zmapovat klientův vnitřní svět, poukazuji třeba na to, čeho si klient nevšiml a jsem mu tak průvodkyní na cestě jeho osobním rozvojem. Jsem s nimi, když klienti objevují svou autenticitu, smysl a vnitřní klid.

 

V rámci individuální psychoterapie používám integrativní přístup práce. Domnívám se, že terapeut si vytváří vlastní terapeutický styl, který je blízký jeho životním i odborným zkušenostem a porozumění světu. Vycházím z prvků, které jsou společné všem psychoterapeutickým směrům. Zároveň respektuji specifické metody a techniky práce, jež jsou pro některou problematiku specifické a účinné. Při své práci někdy čerpám z gestalt terapie, na tělo zaměřených či psychodynamických směrů. Vždy se však snažím reagovat na různorodé potřeby svých klientů a volit tak způsoby práce „ušité na míru“ klientovi.

 

Pro můj osobní i profesní život je inspirací koncept či přístup tzv. všímavosti (mindfulness). Vědomé bytí a žití v přítomnosti, všímání si probíhajících niterných procesů v mysli i těle. Vhodná je pro všechny, kteří chtějí být v kontaktu a souladu sami se sebou. Obzvláště jí využíváme s klienty trpícími úzkostmi. Více viz např. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UnVEdPq2T-Y

Návrh-bez-názvu-11.png
Terapie hrou pro děti & dospívající
 
Hra je pro děti přirozený způsob komunikace. V rámci terapie hrou mohou používat terapeutické pískoviště (tzv. sandtray therapy), barvy, panenky či jiné hračky jako prostředek vyjádření toho co cítí, co je trápí a co si myslí. Tvořivým způsobem otevíráme nové pohledy na nejrůznější situace. Právě např. hra s pískem nabízí možnosti vyjádření jak na úrovni vytvářených scén, tak i na úrovni dotekové a pohybové. Poskytuje proto dětem příležitost vyjádřit se i zcela beze slov.
 
Terapie hrou je vhodná pro děti a dospívající, kteří zažívají potíže se svými emocemi (úzkosti, strachy, agresivita aj.), chováním (impulzivita, stud, potíže ve vrstevnických vztazích aj.), ocitli se v náročné životní situaci (rozvod rodičů, úmrtí v rodině, chronické onemocnění, šikana, stěhování aj.) nebo je trápí psychosomatické obtíže (bolesti bříška, hlavy aj. bez lékařského nálezu).
 

Úvodní „rodičovská konzultace“ probíhá obvykle bez přítomnosti dítěte. Slouží především k seznámení rodičů s konceptem terapie hrou a domluvě na konkrétních podmínkách spolupráce. Rodiče během úvodního setkání získají také podporu v komunikaci s dítětem ohledně terapie.

 

Terapie hrou
Krizová intervence
IMG_20180201_163522.jpg
Krizová intervence
 
Krizová intervence je zaměřena na zvládnutí akutní náročné životní situace klienta, jedná se o krátkodobou spolupráci (cca 1 až 5 setkání). Cílem je dosáhnout úlevy, zmobilizovat síly a najít řešení krizové situace. Krize může nastat při rozchodu partnerů, při ztrátě zaměstnání, vyhazovu ze školy či při ztrátě blízké osoby. Krize také přichází se závažnými nemocemi, které se týkají nás či našich nejbližších, nebo když zjistíme, že naše děti se dostaly do problémů, přesahující běžné starosti. Po zvládnutí aktuální krize se lze s klientem dohodnout na pokračování spolupráce – formou psychoterapie.
Poradenství
Psychologické a výchovné poradenství
 
V jednom nebo několika sezeních se zaměřujeme na orientaci v životní situaci klienta. Společně hledáme možná řešení psychických problémů jedince či výchovných potíží v rodině. Právě výchovné problémy mohou být řešitelné během několika setkání terapeuta s dítětem, případně pouze s rodiči.
bottom of page