Profesní životopis

     V současné době provozuji svou soukromou terapeutickou a psychologickou praxi. Psychologické poradenství poskytuji aktuálně také studentům Gymnázia a Obchodní akademie ve Stříbře.

     Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický Výcvik integrace v psychoterapii a jsem členkou České asociace pro psychoterapii (www.czap.cz). Zajímá mě téma etiky v psychoterapii, práce s traumatizovanými klienty, klienty s psychosomatickými obtížemi, (vyu)žití všímavosti a pozitivní psychoterapie. Ráda cestuji, věnuji se cizím jazykům, zimnímu plavání, neustále něco tvořím. 

    Dříve jsem pracovala jako psychoterapeutka a psycholožka v Arše pro rodiny s dětmi (jednalo se o sociálně aktivizační služby pro rodiny patřící pod Diakonii Západ). Působila jsem na pozici psycholožky v Pedagogicko-psychologické poradně v Plzni. Hlavní obsah mé práce byla diagnostika dětí a dospívajících - např. posouzení školní zralosti dítěte (odklad školní docházky či předčasný nástup do školy); kariérové poradenství; komplexní vyšetření intelektu, osobnostních charakteristik, pozornosti, citových vazeb v rodině aj. Další pracovní zkušenosti mám s klienty různého věku (děti, dospělí, senioři) a širokého spektra problematiky (různé dobrovolnické aktivity, stáže či organizace letních dětských táborů).

Foto - web, osobní.jpg

   

Pracovní zkušenosti

     

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe                                                                                                 2016 - současnost

Gymnázium a obchodní akademie, Stříbro                                                                                                                       2019 - současnost

Psychologické poradenství pro studenty

 

Archa pro rodiny s dětmi - Diakonie ČCE, Plzeň                                                                                                             2015 - 2018

Psychoterapeutka, psycholožka (psychoterapie dětí a dospělých, psychologické a výchovné poradenství, facilitované rodičovské konzultace)

 

Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň                                                                                                                    2013 - 2015

Psycholožka (psychodiagnostika dětí a dospívajících, psychologické a výchovné poradenství, psychoterapie dětí)

 

APLA-JM o.s., Brno                                                                                                                                                                   2011 - 2013

Pracovník v sociálních službách (osobní asistentka chlapce s autismem a facilitátorka rodičovských skupin)

 

 

VzděláníMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno                                                                                               2011 - 2013

navazující magisterský program Psychologie – studijní obor Psychoterapeutická studia     

 

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice                                                                                   2008 - 2011

bakalářský studijní program Psychologie – studijní obor Psychologie

Dlouhodobé výcviky

 

Komplexní výcvik integrace v psychoterapii                                      2013-2019

akreditován pro zdravotnictví a člen EAIP, pořádaný Společností pro integraci v psychoterapii (1000 hodin)

 

Kompletní kurz krizové intervence                                                       2014 – 2015

akreditovaný kvalifikační kurz MPSV, organizuje Ztracené dítě o. s. Praha ve spolupráci s D - o. s. Liberec (152 hodin)

Budoucí:

Postgraduální výcvik v gestalt terapii                                                  01/2022 

dvouletý výcvik, pořádá Gestalt Plus (160 hodin)

 

 

 

Kurzy, semináře, konference

10th EAIP conference - Creativity and Social responsibility (18 hod)

Etika (ČAP, 5 hod)

Pozitivní psychoterapie - metody a intervence (doc. A.Slezáčková, 3 hod)

Jak posílit naději u klientů (doc. A.Slezáčková, 2 hod)

Scapegoating in groups (Dr. Haim Weinberg, 2 hod)

Trauma a traumatická krize (PhDr. Yvonna Lucká, 8 hod)

A New Therapy for Each Patient: Evidence-Based Responsiveness (John. C. Norcross PhD, 5 hod)

Psychopatologie pro dětské terapeuty - zaměřeno na strachy a úzkosti u dětí (7 hod)

 

Terapie hrou: psychoterapie dětí a dospívajících (16 hod)

 

Fáze rozchodu a reakce dítěte na rozvod rodičů (5 hod)

 

Rozvod z pohledu práva (4 hod)

 

Psychopatologie pro dětské terapeuty - zaměřeno na diagnózy OCD a ADHD (7 hod)

 

Psychosomatika (8 hod)

 

Diagnostika míry školní připravenosti – MaTeRS  (akreditovaný kurz MŠMT, 8 hod)

 

The Intelligence and Development Scales - IDS (akreditovaný kurz MŠMT, 6 hod)

 

Specifika výchovy a vzdělávání hyperaktivního dítěte z pohledu poradenského pracovníka (6 hod)

 

Základy logoterapie a logodiagnostiky (17 hod)      

 

Racionálně-emotivně behaviorální terapie (17 hod) 

Aspekty psychologické diagnostiky a podpora dětí, žáků a studentů s PAS (akreditovaný kurz MŠMT, 8 hod)

 

Komunikace s klienty s problémovým chováním: Základy komunikace s agresivním uživatelem sociálních služeb (akreditovaný kurz MPSV, 8 hod)

 

Sebepoznávání skrze gestalt terapii (17 hod)

 

Internetové poradenství (30 hod)

 

Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální, investigativní a právní psychologie (akreditovaný kurz, 30 hod)

 

Test stromu (16 hod)