top of page

Profesní životopis

     V současné době provozuji svou soukromou terapeutickou a psychologickou praxi, také pracuji jako školní psycholožka na Waldorfské ZŠ a SŠ v Plzni. 

     Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický Výcvik integrace v psychoterapii a poté postgraduální výcvik v Gestalt terapii. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (www.czap.cz). Zajímá mě téma etiky v psychoterapii, práce s traumatizovanými klienty, klienty s psychosomatickými obtížemi, (vyu)žití všímavosti a pozitivní psychoterapie. Ráda cestuji, zpívám, věnuji se cizím jazykům, zimnímu plavání a neustále něco tvořím. 

    Psychologické poradenství jsem poskytovala dříve studentům Gymnázia a Obchodní akademie ve Stříbře a psychoterapeutické konzultace také klientům resocializačních programů organizace Člověk v tísni. Dříve jsem pracovala jako psychoterapeutka a psycholožka v Arše pro rodiny s dětmi (jednalo se o sociálně aktivizační služby pro rodiny patřící pod Diakonii Západ). Působila jsem na pozici psycholožky v Pedagogicko-psychologické poradně v Plzni. Hlavní obsah mé práce byla diagnostika dětí a dospívajících - např. posouzení školní zralosti dítěte (odklad školní docházky či předčasný nástup do školy); kariérové poradenství; komplexní vyšetření intelektu, osobnostních charakteristik, pozornosti, citových vazeb v rodině aj. Další pracovní zkušenosti mám s klienty různého věku (děti, dospělí, senioři) a širokého spektra problematiky (různé dobrovolnické aktivity, stáže či organizace letních dětských táborů).

Foto - web, osobní.jpg

   

Pracovní zkušenosti

     

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe                                                                                                 2016 - současnost

Waldorfská ZŠ a SŠ Dobromysl, Plzeň                                                                                                                               09/2022 - současnost

Školní psycholožka

Člověk v tísni, Plzeň                                                                                                                                                                 01/2022 - 11/2022

Psychoterapeutka

Gymnázium a obchodní akademie, Stříbro                                                                                                                       09/2019 - 12/2022

Psychologické poradenství pro studenty

 

Archa pro rodiny s dětmi - Diakonie ČCE, Plzeň                                                                                                             2015 - 2018

Psychoterapeutka, psycholožka (psychoterapie dětí a dospělých, psychologické a výchovné poradenství, facilitované rodičovské konzultace)

 

Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň                                                                                                                    2013 - 2015

Psycholožka (psychodiagnostika dětí a dospívajících, psychologické a výchovné poradenství, psychoterapie dětí)

 

APLA-JM o.s., Brno                                                                                                                                                                   2011 - 2013

Pracovník v sociálních službách (osobní asistentka chlapce s autismem a facilitátorka rodičovských skupin)

 

 

VzděláníMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno                                                                                               2011 - 2013

navazující magisterský program Psychologie – studijní obor Psychoterapeutická studia     

 

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice                                                                                   2008 - 2011

bakalářský studijní program Psychologie – studijní obor Psychologie

Dlouhodobé výcviky

Postgraduální výcvik v Gestalt terapii                                                  2022 - 2023

dvouletý výcvik, pořádá Gestalt Plus (160 hodin)

Komplexní výcvik integrace v psychoterapii                                      2013 - 2019

akreditován pro zdravotnictví a člen EAIP, pořádaný Společností pro integraci v psychoterapii (1000 hodin)

Kompletní kurz krizové intervence                                                       2014 – 2015

akreditovaný kvalifikační kurz MPSV, organizuje Ztracené dítě o. s. Praha ve spolupráci s D - o. s. Liberec (152 hodin)

CAP_odznak_radna_F_web_edited.png

Kurzy, semináře, konference

 • Trauma (Babeth Rotschild, 7 hod)

 • 10th EAIP conference - Creativity and Social responsibility (18 hod)

 • Etika (ČAP, 5 hod)

 • Pozitivní psychoterapie - metody a intervence (doc. A.Slezáčková, 3 hod)

 • Jak posílit naději u klientů (doc. A.Slezáčková, 2 hod)

 • Scapegoating in groups (Dr. Haim Weinberg, 2 hod)

 • Trauma a traumatická krize (PhDr. Yvonna Lucká, 8 hod)

 • A New Therapy for Each Patient: Evidence-Based Responsiveness (John. C. Norcross PhD, 5 hod)

 • Psychopatologie pro dětské terapeuty - zaměřeno na strachy a úzkosti u dětí (7 hod)

 • Terapie hrou: psychoterapie dětí a dospívajících (16 hod)

 • Fáze rozchodu a reakce dítěte na rozvod rodičů (5 hod)

 • Rozvod z pohledu práva (4 hod)

 • Psychopatologie pro dětské terapeuty - zaměřeno na diagnózy OCD a ADHD (7 hod)

 • Psychosomatika (8 hod)

 • Diagnostika míry školní připravenosti – MaTeRS  (akreditovaný kurz MŠMT, 8 hod)

 • The Intelligence and Development Scales - IDS (akreditovaný kurz MŠMT, 6 hod)

 • Komunikace s klienty s problémovým chováním: Základy komunikace s agresivním uživatelem sociálních služeb (akreditovaný kurz MPSV, 8 hod)

 • Internetové poradenství (30 hod)

 • Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální, investigativní a právní psychologie (akreditovaný kurz, 30 hod)

bottom of page