top of page

Ceník

 
Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami. Naše spolupráce je tak zcela diskrétní. Všechny služby jsou plně hrazeny klienty v hotovosti (obvykle na konci sezení) nebo bezhotovostním převodem (před samotnou konzultací).
 
Pro naši spolupráci není nutné doporučení lékaře.

Forma, frekvence a celková délka spolupráce je předmětem vzájemné dohody s klientem. Realizovat lze konzultaci přes telefon, Google Meet či jinou komunikační platformu.

PORADENSTVÍ A TERAPIE:

Individuální konzultace (také online formou)                     1000 Kč/50 min

Poskytuji tři cenově zvýhodněná místa pro klienty (500 Kč), kteří by si z jakéhokoliv důvodu plnou sazbu dovolit nemohli. 

Psychologické či výchovné poradenství                        1000 Kč/50 min

Vyhotovení písemné zprávy (dle rozsahu)                    500 Kč - 1000 Kč

Vedení vzdělávacího kurzu či semináře                        dle dohody

Sazby platné od 1.6.2024

Storno podmínky

 

Klient může nejpozději dva dny před dohodnutým sezením toto sezení bezplatně zrušit nebo požádat o jiný termín. Pokud se klient neomluví minimálně dna dny předem, nebo se omluví později, musí sezení v plné výši uhradit, i když se na sezení nemůže dostavit.

Supervize
 
Pravidelně svou terapeutickou práci superviduji. Supervize slouží především ke zkvalitňování mých služeb a zaručení odbornosti. V rámci supervize konzultuji své postupy se zkušenějším kolegou, anonymita klientů však zůstává zachována. Supervizor je rovněž vázán etickým kodexem.
 
 

Etika a ochrana soukromí

 

Ve své práci se řídím etickým kodexem evropské psychoterapeutické asociace (EAP) a České asociace pro psychoterapii (ČAP). Informace, které se během naší spolupráce dozvím, považuji za důvěrné. Předání informací o průběhu, formě či obsahu konzultací dalším osobám či institucím je možné výhradně jen s Vaším souhlasem.

Nemám uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, proto nemám povinnost vést a odevzdávat dokumentaci o klientech třetí straně. To znamená, že ve Vaší zdravotní dokumentaci se nenachází žádný záznam o terapii. Jako občan mám  všeobecnou ohlašovací povinnost, která mě zavazuje k ohlášení trestných činů. V případě, že by k takové situaci v terapii došlo, o své povinnosti nejprve mluvím s klientem.

Sociální klinika

 

Jsem zapojena do projektu Sociální kliniky. V rámci tohoto projektu pracují terapeuti zdarma jako dobrovolníci. Poskytují tak krátkodobou terapii klientům, kteří se ocitli v náročné životní situaci a nemají finanční prostředky na uhrazení terapeutických služeb.

Více o projektu a podmínkách: www.socialniklinika.cz

bottom of page